วันแรดโลก (World Rhino Day) สำคัญอย่างไร?

วันอนุรักษ์แรดโลกพื่อให้ตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรแรด ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม ลดการใช้เครื่องประดับจากชีวิตของแรด

พูดถึงสัตว์ที่ชื่อว่า แรดนั้น หลายคนต่างรู้จัก คุ้นเคยกันดี แต่รู้หรือไม่ว่า สัตว์มีนอชนิดนี้มีจำนวนเหลือน้อยลงมาก เรียกได้ว่าเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว

แต่ก่อนนั้นในประเทศไทยเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแรด โดยเดิมทีมีแรด 2 ชนิดด้วยกันคือ แรด กับ กระซู่ แต่ในปัจจุบันนั้นไม่พบแรดแล้ว แต่กระซู่จากการสำรวจนั้นยังพอมีร่องรอยให้เห็น แต่ยังไม่เห็นตัวจริงๆ

วันอนุรักษ์แรดโลก เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตระหนักถึงการลดจำนวนลงของแรดสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการลักลอบล่าของมนุษย์ ซึ่งต้องการนำนอแรดไปขายในรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อ จำนวนประชากรแรดจึงลดลงไปในทุกปี การรณรงค์ในวันนี้เป็นการช่วยกันส่งเสริมและการปลูกฝังค่านิยม ลดการใช้เครื่องประดับที่มาจากชีวิตของผู้อื่น เช่น นอแรด และงาช้างด้วย

 

วันที่ Post : 22-09-2558
 Tag
 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Log in

 
 
  สมัครสมาชิก
   สมาชิกล่าสุด

   แนะนำโรงพยาบาล