ปลาตะพัด หรือ ปลามังกร (Malayan bonytongue fish, Arowana)

ปลามังกร (Arowana) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ปลาตะพัด ส่วนชาวต่างชาติจะเรียกว่า ปลาอะโรวาน่า ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ถูกจัดอยู่ในวงศ์ของปลาตะพัด (Osteoglossidae) เป็นปลาที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเหล่านักเลี้ยงปลาสวยงาม เพราะปลาพันธุ์นี้เป็นปลาที่สวยงามและมีราคาแพงไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ เพราะด้วยความที่เป็นปลาที่สืบพันธุ์ยาก ปลามังกรจึงถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในปีพ.ศ.2535


ที่อยู่และถิ่นกำเนิดของปลามังกร

          ปลามังกรหรือปลาอะโรวาน่า จะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำที่มีน้ำสะอาด ปลาในแต่ละแหล่งน้ำจะมีสีสันแตกต่างกันออกไป เชื่อกันว่าอาจเกิดจากลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ปลาพันธุ์นี้เป็นปลาโบราณในวงศ์ของปลาตะพัด (Osteoglossidae) ซึ่งมีลิ้นเป็นกระดูกแข็ง โดยเมื่อนานมาแล้วมีการขุดพบซากฟอลซิลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ โดยพบว่าปลามังกรหรือปลาอะโรวาน่ากระจายอยู่ 4 ทวีปทั่วโลก ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลียและทวีปอัฟริกา แต่ไม่ได้มีข้อมูลว่าค้นพบเป็นครั้งแรกในทวีปไหน หรือพบตั้งแต่เมื่อไหร่

          สำหรับประเทศไทยถูกค้นพบเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยสมิธที่ลำน้ำเขาสมิง รายงานว่าถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2474 แต่ในปัจจุบันมีรายงานว่าในภาคตะวันออกนั้นไม่พบแล้ว คาดว่าจะเหลือแค่เพียงแถวต้นแม่น้ำตาปีที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัง และแถวแม่น้ำที่อำเภอละงู จังหวัดสตูลเท่านั้น


ลักษณะของปลามังกรหรือปลาอะโรวาน่า

          เป็นปลาที่มีลำตัวยาว ด้านข้างแบน เกล็ดสีเงินอมเขียว บางครั้งก็เป็นสีฟ้าขนาดใหญ่เรียงตัวกันอย่างสวยงาม เกล็ดตรงเส้นข้างลำตัวมีประมาณ 24 ชิ้น มีปากที่ใหญ่และเฉียงขึ้นด้านบน มีฟันแหลม ตาโต ตรงครีบด้านหลังและครีบก้นยาวไปใกล้บริเวณครีบหาง สันท้องคม มีหนวดอยู่ใต้คาง 1 คู่ คล้าย มังกร จึงเป็นที่มาของคำว่าปลามังกร ขนาดตัวหากโตเต็มที่ยาวราวๆ 90 เซนติเมตร น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักมากถึง 7 กิโลกรัม มีนิสัยค่อนข้างดุ ก้าวร้าว และขี้ตกใจ ชอบอาศัยอยู่ตามลำพังตัวเดียวหรือเป็นคู่ ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นฝูงก็จะไม่เกิน 3-5 ตัว มีพฤติกรรมชอบว่ายน้ำบริเวณริมผิวน้ำ อาหารของปลามังกรหรือปลาอโรวาน่า คือ สัตว์น้ำขนาดเล็ก ตลอดจนแมลง สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ขนาดเล็ก ถ้าเป็นปลาโตเต็มวัยจะสามารถกระโดดงับอาหารได้สูงถึง 1 เมตร มีช่วงชีวิตนานถึง 10-30 ปี และวิธีสังเกตุง่ายๆว่าเป็นปลาเพศผู้หรือเพศเมีย โดยสังเกตุได้จากลักษณะภายนอกของครีบหูและระยะห่างระหว่างปลายครีบหูกับฐานครีบท้อง คือถ้าเป็นเพศผู้ครีบหูจะหนาใหญ่ โค้งงุ้มและยาวจรดฐานครีบท้อง ส่วนปลาเพศเมียครีบหูบางสั้น ลำตัวมีขนาดกว้างกว่าปลาเพศผู้


การผสมพันธุ์ของปลาตะพัดหรืออะโรวาน่า (Arowana)

          ปลาอะโรวาน่าจะผสมพันธุ์ลักษณะคล้ายกับปลากัดคือ ผสมพันธุ์ภายนอก ตัวผู้จะดูแลไข่และตัวอ่อน แต่สำหรับปลาอะโรวาน่า เมื่อไข่ได้รับการผสมปลาเพศผู้จะอมไข่ไว้จนกว่าลูกปลาจะอาศัยอาหารจากไข่จนหมดจนเป็นลูกปลาที่สมบูรณ์ หรือจะเรียกง่ายๆคือ การเลี้ยงลูกในปาก ยกเว้นปลาอะราไพม่า วึ่งมีพฤติกรรมวางไข่คล้ายกับปลาช่อนบ้านเราค่ะ โดยอัตราการวางไข่ของปลาอะโรวาน่า จะอยู่ในช่วงระหว่าง 30-400 ฟองโดยประมาณ ไข่ปลาจะออกสีเหลืองหรือสีส้มอมเหลือง ใช้เวลาในการฟักเป็นตัว 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำในแต่ละช่วงว่าสูงหรือต่ำ ถ้าอุณหภูมิสูงไข่ก็จะฟักเป็นตัวเร็ว


สายพันธุ์ของปลามังกรหรือปลาอโรวาน่า แบ่งออกเป็น 4 ทวีป 10 สายพันธุ์ คือ

1.อะโรวาน่าทวีปเอเซีย

- อะโรวาน่าทองมาเลย์ (Malayan Bonytongue,Cross Back)

- อะโรวาน่าแดงอินโดนีเซีย (Super Red Arowana)

- อะโรวาน่าทองอินโดนีเซีย (Red Tail Golden Arowana)

- อะโรวาน่าเขียว (Green Arowana)


2.อะโรวาน่าทวีปออสเตเลีย

- อะโรวาน่าออสเตรเลีย (Australian Arowana)

- อะโรวาน่าออสเตรเลียจุด (Australian Spot Arowana)


3.อะโรวาน่าทวีปอัฟริกา

- อะโรวาน่าอัฟริกา (African Arowana)


4.อะโรวาน่าทวีปอเมริกาใต้

- อะโรวาน่าเงิน (Silver Arowana)

- อะโรวาน่าดำ (Black Arowana)

- อะราไพม่า (Arapima Gigas)


          นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ที่เกิดมาใหม่ แต่ยังไม่ได้ถูกยอมรับตามมาตรฐาน ซึ่งก็คือ อะโรวาน่าทองสีแดง (Golden Red Arowana) และ อะโรวาน่าไฮแบ็ค (Hiback Arowana)


สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง

-อะโรวาน่าเขียว (Green Arowana) จะมีสีเงินขุ่นทั้งตัว อาจมีเหลือบสีฟ้าหรือเขียวอ่อน ปลายครีบหางเมื่อโตเต็มที่จะเป็นสีขาว เมื่อยังเป็นลูกปลาครีบต่างๆ จะใส ตามลำตัวจะมีสีดำแซมอยู่ระหว่างเกร็ด พบการขยายพันธุ์ในประเทศไทย กัมพูชาและรวมถึงบางส่วนในประเทศมาเลเซีย

-อะโรวาน่าทองมาเลย์ (Malayan Bonytongue,Cross Back) หรือที่เรียกสั้นๆว่าทองมาเลย์ แหล่งกำเนิดมาจากประเทศมาเลเซีย เป็นสายพันธุ์ของปลาอะโรวาน่าที่มีราคาแพงที่สุด โดยราคาอาจสูงถึงหลักแสนบาท เพราะเป็นปลาที่มีสีทองสดใสที่สุด เกล็ดเงางาม เมื่อปลาโตเต็มวัยสีทองจะเปิดสูงข้ามบริเวณส่วนหลัง จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า Cross Back

-อะโรวาน่าแดงอินโดนีเซีย (Super Red Arowana) มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย เป็นปลาที่มีสีแดงสดทั้งตัว ทั้งครีบและหาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ Chili Red มีสีแดงตัดขอบเกล็ดคมชัดเจนและ Blood Red มีสีแดงทั้งตัว ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาสูงรองลงมาจากปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์

-อะโรวาน่าทองอินโดนีเซีย (Red Tail Golden Arowana) เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นที่พบในเอเซียด้วยกัน เป็นปลาที่มีราคาไม่แพงมาก และได้รับความนิยม เนื่องจากมีความสวยงาม มีสีทองเข้ม ครีบอก กระโดงต่างๆและหาง มีสีแดงสด เพราะเหตุนี้จึงมีชื่อเรียกว่า Red Tail Golden หรือเรียกสั้นๆว่า RTG ปัจจุบันมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์จนได้สายพันธุ์ใหม่เรียกว่า ไฮแบ็ค

-ไฮแบ็ค (Hight Back) เป็นปลาลูกผสมระหว่างทองอินโดนีเซียกับทองมาเลย์ ทำให้ลูกปลามีส่วนเด่นของทั้งสองสายพันธุ์ คือ มีเกล็ดที่แวววาวกว่าทองอินโดทั่วไปและสีทองของเกร็ดจะเปิดถึงแถวที่ 5 มากกว่าทองอินโดปกติ

          ปลามังกรหรือปลาอะโรวาน่า นับว่าเป็นสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปลาชนิดนี้มีรูปร่างสวยงาม มีเกล็ดขนาดใหญ่ และมีสีสันแวววาวมีหนวดคล้ายกับ มังกร ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อกันว่า เป็นปลาโชคลาภ หากใครได้เลี้ยงปลาชนิดนี้แล้วจะร่ำรวย มีโชคลาภ และเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้ปลามังกรได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

วันที่ Post : 24-09-2557
 Tag

Log in

 
 
  สมัครสมาชิก
   สมาชิกล่าสุด

   แนะนำโรงพยาบาล